images

26 STY 2021

Zaproszenie do udziału w konsultacjach społecznych

 

Zaproszenie do udziału w konsultacjach społecznych

projektu ,,Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Tyszowce w 2021 roku".

 

 

Burmistrz Tyszowiec zaprasza wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe, których statutowym celem jest ochrona zwierząt, zarządców obwodów łowieckich działających na terenie gminy do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Miejskiej w Tyszowcach w sprawie określenia ,,Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Tyszowce w 2021 roku’’.

 

Wszystkie opinie i uwagi dotyczące w/w projektu uchwały należy kierować na adres: Urząd Miejski w Tyszowcach, ul. 3 Maja 8, 22-630 Tyszowce.

 

Osoba upoważniona do kontaktu:

Elżbieta Kierepka – Inspektor ds. ochrony środowiska i rolnictwa

tel: 84 6612135, e-mail: e.kierepka@tyszowce.pl

 

 

 

 

Załączniki:

 

Zarządzenie Nr 13/2021 Burmistrza Tyszowiec z dnia 26 stycznia 2021 r. wraz z projektem uchwały w sprawie określenia ,,Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Tyszowce w 2021 roku’’.

 

Formularz konsultacji.