images

22 LUT 2021

OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU OTWARTEGO KONKURSU OFERT

Tyszowce,  dnia 2021-02-22

 

SAO-IKS.524.10.2021

ogłoszonego przez Burmistrza Tyszowiec Zarządzeniem Nr 6/2021 z dnia 12 stycznia 2020 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Tyszowce z zakresu kultury fizycznej w 2021 roku.

Informuje się, iż w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych  z zakresu kultury fizycznej w 2021 roku z dyscyplin : piłka nożna  oraz zapasy i sumo -złożono dwie oferty:

 

oferta nr 1 - Miejski Klub Sportowy POGOŃ TYSZOWCE, ul. Kościelna 25, 22-630 Tyszowce – zapasy i sumo;

oferta nr 2 - Tyszowiecki Klub Sportowy „HUCZWA” w Tyszowcach, ul. 3 Maja 8, 22-630 Tyszowce – piłka nożna.

 

Do wsparcia realizacji zadań z zakresu kultury fizycznej w 2021 roku zostały wybrane dwie oferty:

 

Oferta nr 1: Miejskiego Klubu Sportowego POGOŃ TYSZOWCE, ul. Kościelna 25, 22-630 Tyszowce – nazwa zadania: „Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży z dyscyplin: zapasy i sumo. 2021” wnioskowana kwota dotacji 30 000,00 zł, przyznana kwota dotacji – 30 000,00 zł. , całkowita wartość zadania - 31 000,00 zł. 

 

Oferta nr 2 - Tyszowieckiego Klubu Sportowego „HUCZWA” w Tyszowcach, ul. 3 Maja 8, 22-630 Tyszowce – nazwa zadania: „Piłka nożna – szkolenie i udział w zawodach – dzieci, młodzieży i dorosłych.” – wnioskowana kwota dotacji 120 000,00 zł, przyznana kwota dotacji – 120 000,00 zł., całkowita wartość zadania - 120 100,00 zł. 

 

Burmistrz Tyszowiec

/-/ Andrzej Podgórski