images

04 MAR 2021

Informacja o rozpoczęciu prac geodezyjnych mających na celu przeprowadzenie modernizacji ewidencji gruntów i budynków obrębu Czartowczyk gmina Tyszowce.