images

31 MAR 2021

STANOWISKO DO SAMOSPISU – Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021

 

Gminny Komisarz Spisowy w Tyszowcach  informuje, że od 1 kwietnia 2021 roku zapewnia bezpłatny dostęp do stanowiska komputerowego, umożliwiającego  przeprowadzenie samopisu internetowego - w  Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021 osobom fizycznym, nieposiadającym technicznych warunków dokonania samopisu.
 

Stanowisko mieści się w Urzędzie Miejskim w Tyszowcach, ul. 3 Maja 8, 22-630 Tyszowce, na  parterze budynku.

W przypadku chęci skorzystania ze stanowiska w ww. celu, prosi się  o wcześniejszy kontakt pod nr telefonu: 846612128 w godz. 730 - 1530

                                                                                                              Gminny Komisarz Spisowy

                                                                                                                     Andrzej Podgórski