images

14 MAJ 2021

Obwieszczenie w dniu 14.05.2021 r. została wydana decyzja dotycząca ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegająca na przebudowie drogi gminnej nr 112049L