images

19 MAJ 2021

KOMUNIKAT PAŃSTWOWEGO POWIATOWEGO INSPEKTORA SANITARNEGO W TOMASZOWIE LUBELSKIM

W związku ze zbliżającym się sezonem letnim i prowadzeniem działalności w zakresie produkcji pierwotnej (uprawa zbóż, owoców i warzyw), Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tomaszowie Lubelski zwraca się z prośbą o poinformowanie przedstawicieli sołectw Gminy Tyszowce o obowiązku rejestracji prowadzonej działalności przez rolników poprzez złożenie wniosku o wpis do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej zgodnie z art. 61, art. 63 ust. 2, 3 ustawy z dnia
25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia w Powiatowej Stacji Sanitarno Epidemiolgicznej w Tomaszowie Lubelskim.

              W/w wniosek dostępny jest na stronie internetowej pssetomaszowlubelski.pis.gov.pl.

Ponadto na powyższej stronie dostępne są:

-  Informacje dotyczące podstawowych wymagań higienicznych obowiązujących na etapie zbioru owoców i warzyw.

- Zalecenia plantatorów w celu ograniczenia zanieczyszczenia owoców i warzyw drobnoustrojami chorobotwórczymi na etapie zbioru.

- Zalecenia dla prowadzących punkty skupu w zakresie bezpieczeństwa mikrobiologicznego owoców i warzyw.

-  Wytyczne MRiRW i GIS dla producentów rolnych zatrudniających cudzoziemców przy pracach sezonowych w związku z rozprzestrzenianiem się Sars-Cov-2.

Rejestracja producenta produkcji pierwotnej poprzez złożenie wniosku jest bezpłatna,
a niedokonanie powyższego obowiązku będzie skutkować nakładaniem kar pieniężnych.
W związku z tym, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tomaszowie Lubelski zwraca się z prośbą o niezwłoczne przekazanie w/w informacji producentom produkcji pierwotnej poprzez przedstawicieli Sołectw.

 

 

 

z up. Państwowego

Powiatowego Inspektora Sanitarnego

w Tomaszowie Lubelskim

Piotr Dziura