images

01 CZE 2021

Międzynarodowy Dzień Dziecka

Dziś na całym świecie obchodzimy Międzynarodowy Dzień Dziecka. Święto ustanowione w 1954 roku przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w celu upowszechniania ideałów i celów dotyczących praw dziecka zawartych w Karcie Narodów Zjednoczonych. Burmistrz Tyszowiec Pan Andrzej Podgórski  oraz Przewodniczący Rady Miejskiej w Tyszowcach Pan Marcin Grzegorz Kawałko ślą wszystkim dzieciom życzenia.