images

01 CZE 2021

Raport o stanie gminy Tyszowce

Szanowni Państwo,

na stronie internetowej Gminy Tyszowce w Biuletynie Informacji Publicznej (zakładka „Prawo miejscowe”- „Zarządzenia Burmistrza”) dostępne jest Zarządzenie Nr 62/2021 Burmistrza Tyszowiec z dnia 31 maja 2021 r. w sprawie przedstawienia Raportu o stanie Gminy Tyszowce za 2020 rok oraz zgłoszenie mieszkańca gminy do zabrania głosu w debacie nad Raportem o stanie Gminy Tyszowce za rok 2020 zgodnie z art. 28 aa ust. 6 i 7 pkt 1 ustawy o samorządzie gminnym.