images

23 LIP 2021

INFORMACJA

Informujemy, że w dniu 23 lipca 2021 r. Gmina Tyszowce złożyła wniosek o dofinansowanie inwestycji pn. „Budowa przedszkola ze żłobkiem w Tyszowcach” do

 Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Całkowita wartość inwestycji -  4 950 000,00  zł.

Wkład własny- ze środków Gminy  - 15% - 742 500,00 zł.

Kwota wnioskowana  - dofinansowanie– 85% - 4 207 500,00 zł.

Nadmienia się, że Gmina Tyszowce już 3-krotnie składała wniosek w celu otrzymania dofinansowania  na „Budowę przedszkola ze żłobkiem w Tyszowcach”, w tym  min. do Rządowego Funduszu Inwestycji  Lokalnych,  ale niestety nie otrzymała dofinansowania.

Mamy nadzieję, że może teraz uda się pozyskać bardzo potrzebne środki finansowe. Budowa ww. przedszkola  jest bardzo konieczna oraz  społecznie i gospodarczo  uzasadniona.

 

Trzymajmy kciuki !