images

26 LIP 2021

Ankieta dotycząca „Strategii Rozwoju Gminy Tyszowce na lata 2021-2030”

Szanowni Mieszkańcy Gminy Tyszowce    

 

Gmina  Tyszowce prowadzi prace nad opracowaniem „Strategii Rozwoju Gminy Tyszowce na lata 2021-2030”.  Jest to rodzaj opracowania planistycznego, w którym określa się najważniejsze możliwości, szanse oraz zagrożenia rozwoju gminy i na ich podstawie ustala cele i kierunki dalszego rozwoju na następne lata. Opracowanie jest także pomocne w ubieganiu się o środki zewnętrzne na realizację gminnych inwestycji. Strategia dotyczy działań, które należy zrealizować dla zapewnienia w kolejnych latach wysokiej jakości życia i dobrych warunków rozwoju gospodarczego. Państwa opinia jest szczególnie ważna przy planowaniu dalszego rozwoju gminy, stąd zwracamy się do Państwa z prośbą o wypełnienie ankiety w celu przygotowania Diagnozy Gminy Tyszowce.

Bardzo prosimy Państwa o zastanowienie się i udzielenie odpowiedzi na poniższe pytania. Wyniki ankietyzacji będą wykorzystane w procesie formułowania celów rozwoju i wyboru obszarów priorytetowych do roku 2030. Zależy nam, aby mieszkańcy skorzystali z szansy i okazji wypowiedzenia się w tak ważnych zagadnieniach, jakimi są kierunki rozwoju                                  i przedsięwzięcia realizowane na terenie Gminy, służące całemu społeczeństwu.


Wypełnioną ankietę prosimy składać w Kancelarii  Urzędu Miejskiego w Tyszowcach  lub przesłać pod adresem
e-mail:
tyszowce@tyszowce.pl do dnia 20 sierpnia 2021 r.

 

 

 

Ankieta do pobrania