images

02 SIE 2021

INFORMACJA

INFORMUJE  SIĘ,  ŻE  WNIOSKI

DOTYCZĄCE  ZWROTU  PODATKU AKCYZOWEGO  

ZAWARTEGO  W  CENIE  OLEJU 

NAPĘDOWEGO  WYKORZYSTYWANEGO 

DO  PRODUKCJI  ROLNEJ  ZA  OKRES

 OD 01.02.2021 r.  DO  31.07.2021 r. PRZYJMOWANE

BĘDĄ W DNIACH OD 02.08.2021 r. DO 31.08.2021 r.

 

 

 

                                   BURMISTRZ  TYSZOWIEC

                                                   Andrzej Podgórski

 

Pliki do pobrania:

Wniosek – plik w formacie pdf

Załącznik do wniosku – plik w formacie pdf

Procedura – plik w formacie pdf

Klauzula RODO – plik w formacie pdf