images

01 WRZ 2021

82 rocznica wybuchu II wojny światowej

W 82 rocznicę wybuchu II wojny światowej przedstawiciele władz samorządowych, Burmistrz Tyszowiec Pan Andrzej Podgórski oraz Przewodniczący Rady Miejskiej w Tyszowcach Pan Marcin Kawałko złożyli wiązankę oraz zapalili pamiątkowy znicz na grobach żołnierzy września 1939 roku znajdujących się na miejscowym cmentarzu parafialnym .