images

01 WRZ 2021

Profilaktyka 40 Plus

Szanowni Państwo, 

 

ponownie zwracam się z uprzejmą prośbą o włączenie się do akcji informacyjno-promocyjnej programu Profilaktyka 40 Plus.

 

Bardzo zależy nam na dotarciu do jak najszerszej grupy kobiet i mężczyzn po 40-tym roku życia, w tym Państwa pracowników np. poprzez intranet wewnętrzny.

Będziemy bardzo wdzięczni za  rozpowszechnienie poniższych informacji dotyczących programu „Profilaktyka 40 Plus” również wśród mieszkańców społeczności lokalnej
np. poprzez stronę internetową, konta na portalach społecznościowych, itp. 

 

 

Profilaktyka 40 Plus

Od 1 lipca każdy Polak powyżej 40 roku życia otrzymał jednorazowy dostęp do bezpłatnego pakietu badań diagnostycznych.

W związku z pandemią koronawirusa profilaktyka chorób znacznie spadła z powodu m.in. obniżonej zgłaszalności do lekarzy w 2020 r. Wiele chorób, zwłaszcza w swoim początkowym stadium rozwoju, nie daje niepokojących objawów. Dzięki właśnie badaniom profilaktycznym można wykryć chorobę bardzo wcześnie i uniknąć długotrwałego, a czasem nieskutecznego leczenia, które jest konsekwencją zbyt późnej diagnozy.

 

Jak zgłosić się na badanie

 

Do programu kwalifikują się osoby, które odpowiedzą na pytania ankietowe za pośrednictwem:

 • Internetowego Konta Pacjenta.
 • infolinii 22 735 39 53 (w godzinach 8:00-18:00, koszt połączenia zgodny z taryfą operatora)

Na podstawie ankiety zostaną ocenione czynniki ryzyka. Po jej wypełnieniu, system wygeneruje elektroniczne skierowanie, na podstawie którego będą zrobione badania.

 

Każdy pacjent może skorzystać z pakietu badań diagnostycznych w punkcie, który realizuje program „Profilaktyka 40 PLUS”. Wystarczy, że zgłosi się do placówki z dowodem osobistym.

Pacjenci sami mogą wybrać miejsce zrobienia badań spośród podmiotów, które zawarły umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia o realizację programu – nie obowiązuje rejonizacja.

 

Pakiety badań

Badania diagnostyczne, które wchodzą w skład programu Profilaktyka 40 PLUS, dzielą się na trzy grupy: badania dla kobiet, badania dla mężczyzn i pakiet wspólny. To, jaki zakres badań będzie dostępny dla konkretnej osoby, zależy od odpowiedzi jakich udzieli ona w ankiecie.

 

Pakiet badań diagnostycznych dla kobiet zawiera:

 1. morfologia krwi obwodowej z wzorem odsetkowym i płytkami krwi;
 2. stężenie cholesterolu całkowitego albo kontrolny profil lipidowy;
 3. stężenie glukozy we krwi;
 4. AlAT, AspAT, GGTP;
 5. poziom kreatyniny we krwi;
 6. badanie ogólne moczu;
 7. poziom kwasu moczowego we krwi;
 8. krew utajona w kale – metodą immunochemiczną (iFOBT).

Pakiet badań diagnostycznych dla mężczyzn zawiera:

 1. morfologia krwi obwodowej odsetkowym i płytkami krwi;
 2. stężenie cholesterolu całkowitego albo kontrolny profil lipidowy;
 3. stężenie glukozy we krwi;
 4. AlAT, AspAT, GGTP;
 5. poziom kreatyniny we krwi;
 6. badanie ogólne moczu;
 7. poziom kwasu moczowego we krwi;
 8. krew utajona w kale – metodą immunochemiczną (iFOBT);
 9. PSA – antygen swoisty dla stercza całkowity.

Pakiet badań diagnostycznych wspólny:

 1. pomiar ciśnienia tętniczego;
 2. pomiar masy ciała, wzrostu, obwodu w pasie oraz obliczenie wskaźnika masy ciała (BMI);
 3. ocena miarowości rytmu serc

 

Gdzie można wykonać badania?

Uprawnieni mają prawo wyboru świadczeniodawcy spośród podmiotów, które zawarły umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia o realizację programu. Każdy uprawniony może skorzystać z pakietu badań diagnostycznych w punkcie, który realizuje program „Profilaktyka 40 PLUS”. Wystarczy, że zgłosi się do placówki z dowodem osobistym.

Dodatkowe informacje dotyczące wypełnienia ankiety, pytań w niej zawartych   oraz miejsca, gdzie można wykonać badania dostępne są w serwisie pacjent.gov.pl, link:

 

https://pacjent.gov.pl/aktualnosc/wystaw-sobie-e-skierowanie-na-badania

 

 

 

Materiały informacyjne

 

Poniżej przekazuję do wykorzystania linki do materiałów  informacyjnych dotyczących Programu Profilaktyka 40 PLUS.

 

 1. Plakat i ulotki w wersjach do druku i do wstawienia na stronę WWW z odesłaniem do gov.pl/profilaktyka:

- link do ulotek i plakatów do druku https://we.tl/t-VO75450aS1

 

- link do ulotek i plakatów do Internetu: https://we.tl/t-1UXw6w3UYA

 1. Spot TV i radiowy zachęcający do wykonywania badań w ramach programu Profilaktyka 40 PLUS:

- link do spotu na youtube: https://www.youtube.com/watch?v=VpB49zuS5y4

 

 1. Infografiki na Facebooka i Twittera

- link do infografik:  https://we.tl/t-CI4zcI9HBG

 

Linki będą aktywne do 3 września.

 

Z wyrazami szacunku

Małgorzata Bartoszek

 

LOGO2