images

17 WRZ 2021

82 rocznica agresji ZSRR na Polskę - 17 września 1939 r.

17 września 1939 r., łamiąc polsko-sowiecki pakt o nieagresji, Armia Czerwona wkroczyła na teren Rzeczypospolitej Polskiej, realizując ustalenia zawarte w tajnym protokole paktu Ribbentrop-Mołotow. Konsekwencją sojuszu dwóch totalitaryzmów był rozbiór osamotnionej Polski.

17 września 1939 roku Armia Czerwona bez wcześniejszego wypowiedzenia wojny wkroczyła na teren II Rzeczpospolitej. Napaść na Polskę była częścią tajnego paktu Ribbentrop-Mołotow, który przed wybuchem II wojny światowej zawarły Niemcy i Rosja.

Po dokonaniu przez ZSRR napaści na Polskę aresztowano ponad 200 tys. Polaków - oficerów, policjantów, ziemian i prawników. Obywateli II Rzeczpospolitej zmuszono do przyjęcia obywatelstwa radzieckiego. Masowe wywózki na Syberię objęły około 1 mln 350 tys. Polaków; około 22,5 tys. oficerów i policjantów zostało uśmierconych w Katyniu, Charkowie i Twerze. (PAP) źródło: https://dzieje.pl/infografiki/17-wrzesnia-1939-agresja-sowiecka-na-polske

 

17 września 1939 r. do Tyszowiec wkroczył Wehrmacht, który jednak 24 września 1939 r. wycofał się, ustępując miejsca Armii Czerwonej. Wskutek dalszych uzgodnień pomiędzy okupantami, z kolei 8 października 1939 r. Armia Czerwona wycofała się, oddając Tyszowce ponownie w ręce niemieckie. Niemcy utworzyli w osadzie obóz pracy dla ok. 600 więźniów oraz getto dla ponad 2 tys. Żydów, zgładzonych następnie w obozie w Bełżcu w 1942 roku. W wyniku II wojny światowej zniszczeniu uległo 60% zabudowy osady. źródło: https://sztetl.org.pl/pl/miejscowosci/t/716-tyszowce/96-historia-miejscowosci/69242-historia-miejscowosci