images

21 PAŻ 2021

„Wyposażenie wozów strażackich w ramach wspierania Jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenów wiejskich”

W dniu 21.10.2021r . w siedzibie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Tomaszowie Lubelskim odbyło się uroczyste wręczenie czeków na realizację zadania „Wyposażenie wozów strażackich w ramach wspierania Jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenów wiejskich”, którego organizatorem jest Fundusz Składkowy Ubezpieczenia Społecznego Rolników z siedzibą w Warszawie.   Czeki dla jednostek OSP z terenu powiatu Tomaszowskiego, które dostały dofinansowanie wręczył Poseł na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej Tomasz Zieliński w obecności Starosty Tomaszowskiego Henryka Karwana oraz Komendanta Powiatowego PSP w Tomaszowie Lub. st. bryg. Mirosława Michońskiego.  Pan Poseł  Tomasz Zieliński  przekazał czek w wysokości 10 300 zł dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Tyszowcach, odbioru dokonał Prezes Zarządu OSP Tyszowce dh Piotr Kraś w obecności Burmistrza Tyszowiec Andrzeja Podgórskiego oraz Przewodniczącego Rady Miejskiej w Tyszowcach  Marcina Kawałko. Dzięki dofinansowaniu jednostka OPS Tyszowce pozyska sprzęt i wyposażenie tj.  detektor prądu przemiennego, parawan do zasłaniania ofiar wypadku, prądownice wodną typu turbo, przedłużacz elektryczny, radiotelefon nasobny z ładowarką, wielofunkcyjne narzędzie ratownicze (łom wielofunkcyjny).

W tym miejscu jednostka OSP Tyszowce składa serdecznie podziękowania Panu Posłowi Tomaszowi Zielińskiemu za pomoc w pozyskaniu dofinansowania.