images

28 PAŻ 2021

Zakup sprzętu, wyposażenia oraz środków ochrony indywidualnej służących do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zagrożeń na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej w Tyszowcach

 

Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej w Tyszowcach informuje iż, pozytywnie został rozpatrzony i przyjęty do dofinansowania wniosek złożony przez OSP w Tyszowcach do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie. Umowa na zadanie pod tytułem: „Zakup sprzętu, wyposażenia oraz środków ochrony indywidualnej służących do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zagrożeń na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej w  Tyszowcach” realizowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie w ramach realizacji Programu Priorytetowego „ Ogólnopolski program finansowania  służb ratowniczych Część 2) Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych” została podpisana pod numerem 164/2021/D/NZS oraz zrealizowana w dniu 22.09.2021r.

Koszt zadania to 14 380 zł, z czego 14 000 zł to kwota dofinansowania z Narodowego i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie. Dzięki temu jednostka pozyskała na swoje wyposażenie:

  1. Ubranie specjalne FHR 008 PSP 2 cz. - szt.1
  2. Hełm strażacki Calisia Vulcan CV 102 ST- szt.1
  3. Wodery MAX S5- szt.1-
  4. Kombinezon ochronny na owady trójwarstwowy-szt.1
  5. Butla do aparatu powietrznego MSA Auer stalowa- szt.2
  6. Pilarka ratownicza do materiałów wielowarstwowych Stihl MS 462 C-M R - 50 cm RDR moc silnika 4,4 kW- szt.1
  7. Spalinowy opryskiwacz plecakowy HECHT 459 pojemność silnika 14 l- szt.1
  8. Latarka kątowa INTRANT XPR 5568 RX akumulator ATEX- szt.1

 

W wyniku realizacji zadania zostaną osiągnięte następujące efekty:

  1. ekologiczny: podniesienie gotowości bojowej OSP w Tyszowcach poprzez doposażenie jednostki w sprzęt niezbędny do zapobiegania  i likwidacji katastrof naturalnych, ekstremalnych zjawisk atmosferycznych lub awarii technicznych, których skutki zagrażają życiu lub zdrowiu osób, mieniu albo środowisku naturalnemu na terenie gminy Tyszowce oraz
  2.  efekt rzeczowy- zakup sprzętu i wyposażenia.

 

                                                                                    Dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie