images

29 PAŻ 2021

Tytuł „Aktywnego Seniora” dla Pani Barbary Zwolak i podziękowania dla Gminy Tyszowce!

    Wojewódzki Dzień Seniora, którego obchody odbyły się w dniu 27 października 2021 r. był szczególnie radosny dla Gminy Tyszowce. Już po raz drugi Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tyszowcach zgłosił Gminę Tyszowce oraz dwie seniorki do konkursów Gmina Przyjazna Seniorom i Aktywny Senior i po raz drugi odnieśliśmy sukces! Konkursy ogłaszane są przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie. Celem konkursów jest promowanie wielozakresowych działań na rzecz osób starszych przez gminy województwa lubelskiego oraz promowanie Seniorów aktywnie uczestniczących w życiu społeczności lokalnej.

Tytuł „Aktywnego Seniora” komisja konkursowa przyznała Pani Barbarze Zwolak z Czartowczyka, która uhonorowana została za swoją 60-letnią działalność społeczną.
Tym samym znalazła się w wśród 5 najaktywniejszych seniorów w województwie lubelskim. Pani Barbara Zwolak, otrzymała Dyplom Laureata za działalność społeczną oraz m.in. kartę upominkową na zakup biżuterii Apart oraz udzieliła obszernego wywiadu dla TVP 3 Lublin. Do konkursu „Aktywny Senior” zgłoszono także Panią Wiesławę Kochanowską z Klątw. Pani Wiesława otrzymała podziękowanie za działalność społeczną, kreatywność i zaangażowanie w realizację przedsięwzięć.

Serdecznie gratulujemy Pani Barbarze Zwolak i Pani Wiesławie Kochanowskiej i życzymy nieustającej energii do działania na rzecz społeczności lokalnej.

Gmina Tyszowce otrzymała od Marszałka Województwa Lubelskiego Jarosława Stawiarskiego podziękowania „za tworzenie społeczności lokalnej przyjaznej Seniorom, wzmacnianie integracji międzypokoleniowej, inicjowanie i prowadzenie wielozakresowych działań na rzecz osób starszych.” Treść otrzymanych podziękowań jest dla nas motywacją do dalszej działalności na rzecz Seniorów, którą będziemy rozszerzać, unowocześniać i tworzyć nowe oryginalne rozwiązania.

pokaż obrazek -  pokaż obrazek -

 pokaż obrazek -  pokaż obrazek -

pokaż obrazek -  pokaż obrazek -

 pokaż obrazek -  pokaż obrazek -

pokaż obrazek -  pokaż obrazek -

 pokaż obrazek -  pokaż obrazek -

pokaż obrazek -  pokaż obrazek -

 pokaż obrazek -  pokaż obrazek -

pokaż obrazek -  pokaż obrazek -

 pokaż obrazek -  pokaż obrazek -

pokaż obrazek -  pokaż obrazek -

 pokaż obrazek -  pokaż obrazek -

pokaż obrazek -  pokaż obrazek -

 pokaż obrazek -  pokaż obrazek -

pokaż obrazek -  pokaż obrazek -

 pokaż obrazek -  pokaż obrazek -

pokaż obrazek -  pokaż obrazek -

 pokaż obrazek -