images

26 PAŻ 2021

ZAPROSZENIE DO KONSULTACJI

Roczny Program Współpracy Gminy Tyszowce z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami mogącymi realizować zadania pożytku publicznego na 2022 rok

ZAPROSZENIE DO KONSULTACJI

 

Burmistrz Tyszowiec informuje, iż zostały rozpoczęte prace nad projektem uchwały w sprawie uchwalenia „Rocznego Programu Współpracy Gminy Tyszowce z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność  zadania pożytku publicznego na 2022 rok" stanowiącym załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 111/2021 Burmistrza Tyszowiec z dnia 26 października 2021r.

Mając na uwadze powyższe, zapraszam przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz przedstawicieli podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.), mających zasięg działania na terenie gminy Tyszowce, do wnoszenia propozycji i uwag dotyczących projektu uchwały, na FORMULARZU ZGŁOSZENIA OPINII  stanowiącym załącznik Nr 2 do w/w Zarządzenia, w terminie od dnia 27.10.2021 r. do dnia 17.11.2021 r. na adres: tyszowce@tyszowce.pl lub osobiście na kancelarię Urzędu Miejskiego w Tyszowcach.

 

Załączniki: 

1. Zarządzenie Burmistrza Tyszowiec w sprawie ogłoszenia konsultacji http://www.tyszowce.pl/pliki/konsultacje/zarz_111_2021.pdf

2. Projekt konsultowanego aktu http://www.tyszowce.pl/pliki/konsultacje/projekt_uchwaly2022.pdf

3. FORMULARZ ZGŁOSZENIA OPINII http://www.tyszowce.pl/pliki/konsultacje/formularz_opini2022.pdf