images

17 LIS 2021

INFORMACJA 

wydatki gmin w przeliczeniu na jednego mieszkańca według danych GUS za 2020 rok

         Jak wynika z najnowszego zestawienia informacji o finansach gmin udostępnionego przez Bank Danych Lokalnych Głównego Urzędu Statystycznego średnie wydatki polskich gmin, w tym wydatki majątkowe w przeliczeniu na jednego mieszkańca wyniosły w 2020 roku – 6 445,68 zł.

         Raport ten obejmuje wydatki poniesione przez wszystkie 2 477 gmin.

         Gmina Tyszowce znalazła się na wysokiej pozycji – 634, z kwotą wydatków na 1 mieszkańca – 5 949,00 zł i jak się okazuje – jest to pierwsza pozycja wśród samorządów powiatu tomaszowskiego. Świadczy to o wysokim zaangażowaniu środków finansowych w inwestycje samorządowe na terenie naszej gminy, które służą dobru ogółu naszych mieszkańców.

Burmistrz Tyszowiec

/-/ Andrzej Podgórski 

 

Artykuł ze strony: https://samorzad.pap.pl/kategoria/aktualnosci/wydatki-gmin-w-przeliczeniu-na-mieszkanca-dane-gus-za-2020-rok-kompletna

Pełne zestawienie publikujemy TUTAJ

W 18 gminach w Polsce wydatki ogółem w przeliczeniu na jednego mieszkańca przekraczają 10 tys. zł. Rekordzistką jest najbogatsza gmina w kraju, Kleszczów, gdzie wydatki te wynoszą ponad 45 tys. zł, czyli blisko trzykrotnie więcej niż w zajmującym drugie miejsce pod tym względem Świnoujściu (16 tys. zł) – wynika z najnowszych danych Głównego Urzędu Statystycznego.

 

Jak wynika z najnowszego zestawienia informacji o finansach gmin udostępnionego przez Bank Danych Lokalnych GUS średnie wydatki polskich gmin w przeliczeniu na jednego mieszkańca wyniosły w 2020 roku 6 445,68 zł. Z kolei mediana wyniosła 5 418 zł. Raport obejmuje wydatki poniesione przez wszystkie 2477 gmin.

Listę gmin o najwyższych wydatkach w przeliczeniu na mieszkańca otwiera podbełchatowski Kleszczów – najbogatszy polski samorząd. Jak wynika z danych GUS poniesione przez tę gminę w 2020 roku wydatki wyniosły 45 413 zł na każdego zameldowanego.

Drugie pod tym względem w kraju Świnoujście wydało niemal trzykrotnie mniej – 16 109 zł na każdego mieszkańca.

Co ciekawe w pierwszej dziesiątce zestawienia GUS znalazło się aż sześć gmin wiejskich. Poza Kleszczowem są to: Rząśnia (3 miejsce; 13 346 zł; woj. łódzkie), Rewal (4 miejsce; 12 771 zł; woj. zachodniopomorskie), Jerzmanowa (6 miejsce; 12 341 zł; woj. dolnośląskie), Kobierzyce (7 miejsce; 12 152 zł; woj. dolnośląskie) i Sulmierzyce (8 miejsce; 11 602 zł; woj. łódzkie).

Spośród dużych miast najwięcej w przeliczeniu na jednego mieszkańca wydaje Warszawa (9 miejsce; 11 277 zł). Wyraźnie niższe wydatki mają kolejne metropolie wojewódzkie w zestawieniu: Opole (23 miejsce; 9 779 zł), Kraków (47 miejsce; 8 538 zł) i Wrocław (51 miejsce; 8 438 zł). Bardzo zbliżony poziom wydatków na mieszkańca mają trzy następne miasta wojewódzkie: Gdańsk (57 miejsce; 8 347 zł), Katowice (58 miejsce; 8 342 zł) i Szczecin (59 miejsce; 8 313 zł).

Jak wynika z danych GUS, w siedmiu polskich gminach wydatki w przeliczeniu na mieszkańca wyniosły w 2020 roku poniżej 4 tys. zł.  Ostatnie miejsce w zestawieniu zajęła gmina wiejska Bejsce (woj. świętokrzyskie), gdzie wydatki w przeliczeniu na mieszkańca wyniosły 3 802,95 zł. Przed Bejscami uplasowały się: Ulanów (3 997 zł; woj. podkarpackie), Gorzków (3 981zł; woj. lubelskie), Bolesław (3 977 zł; woj. małopolskie), Rudnik nad Sanem (3 971 zł; woj. podkarpackie), Tarłów (3 928 zł; woj. świętokrzyskie) i Wietrzychowice (3 807 zł; woj. małopolskie).