images

17 LIS 2021

ZAPROSZENIE DO KONSULTACJI

Burmistrz Tyszowiec informuje, iż zostały rozpoczęte prace nad projektem uchwały w sprawie uchwalenia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2022" stanowiącym załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 118/2021 Burmistrza Tyszowiec z dnia 17 listopada 2021  ( https://umtyszowce.bip.lubelskie.pl/upload/pliki/118-2021.pdf  )

Mając na uwadze powyższe, zapraszam do wnoszenia propozycji i uwag dotyczących projektu uchwały, na FORMULARZU ZGŁOSZENIA OPINII  stanowiącym załącznik Nr 2 do w/w Zarządzenia, w terminie od dnia 17.11.2021 r. do dnia 07.12.2021 r. na adres: tyszowce@tyszowce.pl lub osobiście na kancelarię Urzędu Miejskiego w Tyszowcach.

 Załączniki: 

  1. Zarządzenie Burmistrza Tyszowiec w sprawie ogłoszenia konsultacji
    https://umtyszowce.bip.lubelskie.pl/upload/pliki/118-2021.pdf
  2. Formularz zgłoszenia opinii
    https://www.tyszowce.pl/pliki/formularz_gpprpa2022.pdf