images

22 LIS 2021

IX Zjazd Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Tyszowcach

W sobotę 20 listopada 2021 r. w restauracji Szewska Pasja w Tyszowcach odbył się IX Zjazd Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego ZOSP RP w Tyszowcach. Zjazd podsumował pięcioletnią działalność Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego OSP RP, dokonał wyboru nowego Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego, Komisji Rewizyjnej oraz Delegatów na Zjazd Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Tomaszowie Lubelskim.

W Zjeździe wzięli udział przedstawiciele władz związkowych i samorządowych w osobach:

- Wiceminister Sprawiedliwości Pan Marcin Romanowski,

- Zastępca Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Tomaszowie Lub. bryg. mgr inż. Andrzej Bartecki,

-  Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Tomaszowie  Lubelskim dh  Kazimierz Organista,

- Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Pan Wiesław Cielica,

- Radny Powiatu Tomaszowskiego Pan  Dariusz Grabiec,

- Burmistrz Tyszowiec Pan Andrzej Podgórski,

- była wieloletnia sekretarz Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego ZOSP RP w Tyszowcach Pani Jadwiga Kuźmińska,

oraz delegaci ze wszystkich jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy.

 

W trakcie Zjazdu dokonano wyboru Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego ZOSP RP w Tyszowcach na kadencję 2021-2026 w składzie:

1.      Prezes                            - Grzegorz Mazurkiewicz

2.      Wiceprezes                    - Edmund Czernij

3.      Wiceprezes                    - Bogdan Wybranowski

4.      Komendant gminny       - Wojciech Baj

5.      Sekretarz                       - Piotr Szuwara

6.      Skarbnik                        - Piotr Kraś

7.      Członek prezydium        - Andrzej Adamczuk

8.      Członek zarządu            - Daniel Parol

9.      Członek zarządu            - Piotr Furman

10.    Członek zarządu            - Michał Kaziuk

11.    Członek zarządu            - Henryk Guz

12.    Członek zarządu           - Małgorzata Stepuch

13.    Członek zarządu           - Waldemar Kusiak

14.    Członek zarządu           - Jan Dudziński

15.    Członek zarządu           - Andrzej Pawliszak

 

Skład Komisji Rewizyjnej na kadencję 2021-2026:

 

  1. Przewodniczący              -Mirosław Błaszczuk
  2. Wiceprzewodniczący      -Krzysztof Szambara
  3. Sekretarz                        -Radosław Posłajko

 

Na delegatów na Zjazd Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP wybrani zostali:

  1. Grzegorz Mazurkiewicz
  1. Wojciech Baj
  1. Andrzej Podgórski

 

Zarząd Oddziału Miejsko-Gminnego Związku OSP RP w Tyszowcach wybrał przedstawicieli do Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w osobach:

 

1.      Wojciech Baj

2.      Grzegorz Mazurkiewicz