images

23 LIS 2021

Przekazanie czeku na realizację zadania „ Budowa przedszkola ze żłobkiem w Tyszowcach” - oficjalne otwarcie dróg w gminie Tyszowce

Szanowni Państwo !!!

W dniu wczorajszym Pan Poseł RP Tomasz Zieliński w imieniu Prezesa Rady Ministrów Pana Mateusza Morawieckiego przekazał na ręce Pana Andrzeja Podgórskiego Burmistrza Tyszowiec czek na realizację zadania „ Budowa przedszkola ze żłobkiem w Tyszowcach” w ramach pierwszego naboru rządowego funduszu „Polski Ład”.

Gmina Tyszowce otrzymała dofinansowanie w kwocie: 5 057 500, 00 zł na realizację zadania pod nazwą „Budowa przedszkola ze żłobkiem w Tyszowcach”  W ramach tej inwestycji wybudowany zostanie parterowy, obszerny i wygodny budynek, który pomieści około 120 dzieci – jest to inwestycja od lat wyczekiwana przez mieszkańców Gminy Tyszowce .

Również w dniu wczorajszym otwarto oficjalnie dwie inwestycje drogowe zrealizowane w 2021 r. na terenie Gminy Tyszowce.

Z udziałem Pana Tomasza Zielińskiego – Posła RP, Roberta Bondyry – Radnego Sejmiku Województwa Lubelskiego, Andrzeja Podgórskiego – Burmistrza Tyszowiec, Marcina Grzegorza Kawałko - Przewodniczącego Rady Miejskiej w Tyszowcach, Radnych Gminy Tyszowce oraz Sołtysów sołectw w których realizowane były inwestycje.

Uroczyste przecięcie wstęg i otwarcie dróg: drogi gminnej nr 112049L w Tyszowcach od km: 0+831 do 1+985 oraz drogi gminnej nr 111503L w miejscowości Klątwy km: 0+000÷00+708 km.