images

24 STY 2022

OGŁOSZENIE

Szanowni Państwo,

         w związku z trwającym stanem epidemii oraz wysokim ryzykiem związanym z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 oraz w oparciu
o rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2021 r. poz. 861 z późn. zm.) – w trosce o bezpieczeństwo sanitarne Państwa oraz pracowników Urzędu –od dnia 24 stycznia br. do odwołania – Urząd Miejski będzie funkcjonował w ograniczonym zakresie.

         Interesanci mogą załatwiać swoje sprawy telefonicznie, drogą mailową, za pośrednictwem poczty lub platformy ePUAP (adres skrytki: /UMTyszowce/skrytka/).

         Przy wejściu do budynku Urzędu znajduje się skrzynka pocztowa,
w której można zostawić dokumenty w formie papierowej.

         Wszelkie płatności prosimy dokonywać przelewem na rachunki:

- odpady: 10 9620 0005 0001 3533 2000 0250

- podatki/woda i ścieki: 17 9620 0005 0000 8774 2003 0001

         W sprawach pilnych proszę kontaktować się przez domofon zamontowany przy wejściu do budynku Urzędu (po uprzednim telefonicznym umówieniu się z pracownikiem) w celu ustalenia sposobu i terminu załatwienia sprawy.

         Jednocześnie informuję i zapewniam, że dołożymy wszelkiej staranności aby minimalizować występujące utrudnienia.

         Do Państwa dyspozycji pozostaje numer tel. ogólny do Urzędu –
84 66 12 121 oraz numery telefonów i adresy e-mail na stronie internetowej Urzędu w zakładce: Urząd Miejski/Referaty i samodzielne stanowiska pracy.