images

27 STY 2022

Wykaz nieruchomości stanowiącej mienie Gminy Tyszowce położonej w Przewalu przeznaczonej do sprzedaży (dot, dz. 212)

Wykaz nieruchomości stanowiącej mienie Gminy Tyszowce położonej w Przewalu przeznaczonej do sprzedaży (dot, dz. 212) - tekst w formacie pdf

 

Tyszowce, dnia  27.01.2022r.

 

Wykaz nieruchomości stanowiącej mienie  Gminy Tyszowce położonej w Przewalu

przeznaczonej do sprzedaży. 

Lp.

Nr. ewiden-cyjny działki

Powierz-chnia w

ha

Opis nieruchomości

Nr. księgi wieczystej

Przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego i sposób jej zagospodarowania

Termin rozpoczę-cia  i zakończe-nia zabudowy

Forma sprzedaży

Cena gruntu    i urządzeń

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

212

0,1632

Nieruchomość niezabudowana, położona w centralnej części miejscowości Przewale  przy drodze powiatowej

o nawierzchni asfaltowej.

ZA1T/00052964/6

Nieruchomość znajduje się w terenach użytkowania rolniczego.

-

Przetarg ustny nieograni-czony

Cena osiągnięta w przetargu minimum 10.000,00 zł brutto plus jedno postąpienie.

 

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bliższych  informacji  na  temat  sprzedaży  w/w  nieruchomości udziela Urząd Miejski w Tyszowcach w pokoju nr 10 lub pod nr telefonu 84 66 12 135 w terminie do dnia 10 marca 2022r.

Osoby, którym  służy  roszczenie o nabycie nieruchomości  winny  złożyć  wniosek w tutejszym  Urzędzie  Miejskim w terminie 6 tygodni od daty wywieszenia niniejszego wykazu.