images

01 MAR 2022

Informacja

Informuję, że w związku z oddelegowaniem pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tyszowcach do Punktu Recepcyjnego dla Uchodźców z Ukrainy w Tomaszowie Lubelskim od dnia 2 marca b.r. liczba pracowników tut. Ośrodka do obsługi interesantów będzie ograniczona.

 

 

Kierownik MOPS w Tyszowcach

Barbara Kamińska-Skowronek