images

04 MAR 2022

INFORMACJA

PS-I.021.10.2022

Pani/Pan

Wójt/ Burmistrz/ Prezydent

- wszyscy –

Szanowni Państwo,

 

w związku z licznymi pytaniami i wątpliwościami informuję, że obecnie nie ma formalnych podstaw prawnych do udzielenia pomocy finansowej w ramach systemu społecznej obywatelom Ukrainy.

 

Osoby, które wjechały na terytorium RP po 24 lutego br. mają natomiast możliwości korzystania z bezpłatnej opieki medycznej. Informacja w tej sprawie znajduje się na stronie NFZ: https://www.nfz.gov.pl/aktualnosci/aktualnosci-centrali/pomoc-medycznadla-obywateli-ukrainy-zasady-udzielania-i-rozliczania-swiadczen,8149.html

W najbliższy piątek, do Sejmu ma trafić specjalna ustawa, regulująca szereg zmian, dotyczącej sytuacji i uprawnień uchodźców z Ukrainy. Na tym etapie nie są znane szczegóły planowanych rozwiązań. Będziemy starali się Państwa o tym informować na bieżąco.

Wyjaśniam jednocześnie, że w obecnym stanie prawnym nie ma możliwości uzyskania wsparcia finansowego dla osób prywatnych, które goszczą u siebie ukraińskie rodziny.

W chwili obecnej, zachęcamy Państwa gorąco do organizacji oddolnych akcji zbiórek darów i przekazywania ich do organizacji pozarządowych lub bezpośredniej dystrybucji wśród osób, które trafiły na teren waszej gminy.

Będziemy też wdzięczny za informacje, jeśli takie posiadacie, o licznie osób – obywateli Ukrainy, którzy trafili na teren waszej gminy. W najbliższym czasie w CAS pojawi się krótkie sprawozdanie.

 

z up. Wojewody Lubelskiego

/-/

Albin Mazurek

Dyrektor

Wydziału Polityki Społecznej

/podpisano elektronicznie/