images

08 MAR 2022

PUNKT KOORDYNACYJNO-INFORMACYJNY W SCK TYSZOWCE

Szanowni Państwo!
Decyzją Burmistrza Tyszowiec od 08 marca 2022 r. w Samorządowym Centrum Kultury w Tyszowcach otwiera się Punkt Koordynacyjno-Informacyjny w związku z udzielaniem pomocy dla Ukrainy.
Główne zadania Punktu to:

 1. Koordynacja wszystkich działań podejmowanych na terenie Gminy Tyszowce na rzecz Uchodźców z Ukrainy we współpracy z MOPS Tyszowce, Parafią Tyszowce, Policją, OSP, podległymi urzędowi jednostkami, KGW, wolontariuszami, organizacjami pozarządowymi.
 2. Utrzymywanie kontaktów z punktami recepcyjnymi w celu diagnozy potrzeb i podejmowania współpracy.
 3. Zbiórka darów i koordynacja potrzeb w tym zakresie.
 4. Dystrybucja darów.
 5. Utrzymywanie kontaktu z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Tomaszowie Lubelskim prowadzącym rejestr mieszkańców powiatu tomaszowskiego, którzy wyrażają chęć przyjęcia do swoich domów/mieszkań Uchodźców z Ukrainy w celu udzielenia nieodpłatnego tymczasowego schronienia.
 6. Udzielanie niezbędnej pomocy psychologiczno-pedagogicznej przy współpracy z SOW w Tyszowcach, Zespołem Szkolno-Przedszkolnym w Tyszowcach i OIK w Tomaszowie Lubelskim.
 7. Pomoc tłumacza, również we współpracy z Zespołem Szkolno-Przedszkolnym w Tyszowcach.
 8. Dostęp do internetu.
 9. Tworzenie bazy noclegów i wolontariuszy z terenu Gminy Tyszowce.
 10. Wsparcie zaplecza kuchennego.
 11. Udzielanie innych niezbędnych informacji.

Zachęcamy także wolontariuszy do pracy w Punkcie Koordynacyjno-Informacyjnym.
Zgłoszenia przyjmujemy pod numerem telefonu Punktu Koordynacyjno-Konsultacyjnego: 609 234 194.
Punkt otwarty jest codziennie od 08.00 – 18.00
Z góry dziękujemy za każdy gest dobrej woli.