images

28 MAR 2022

Informacja - wypłata dodatku osłonowego

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tyszowcach informuje, że w dniach od 28.03.2022 r. do 31.03.2022 r. osobom, które złożyły wnioski o ustalenie prawa do dodatku osłonowego w styczniu 2022 r. wypłacany jest dodatek osłonowy.

Osoby, które nie wskazały numeru konta bankowego proszone są o odbiór pierwszej raty dodatku osłonowego w kasie Banku Spółdzielczego w Tyszowcach.

Ponadto informuje się, że w miesiącu styczniu 2022 r. do tut. Ośrodka wpłynęły 583 wnioski o ustalenie prawa do dodatku osłonowego. Na dzień 28.03.2022 r. zaplanowano wypłatę dodatków osłonowych na kwotę 203 903,18 zł.