images

26 PAŻ 2022

INFORMACJA

INFORMUJE  SIĘ,  ŻE  OD  DNIA

 

26.10.2022 R.  WYPŁACANY  JEST

 

ZWROT  PODATKU   AKCYZOWEGO

 

ZAWARTEGO   W  CENIE  OLEJU

 

NAPĘDOWEGO

 

  WYKORZYSTYWANEGO DO

 

PRODUKCJI  ROLNEJ ZA  OKRES  OD

 

01.02.2022 R.  DO  31.07.2022 R.

 

Burmistrz Tyszowiec

/-/ Andrzej Podgórski