images

26 KWI 2022

ZAPRASZAMY NA UROCZYSTOŚCI PATRIOTYCZNO RELIGIJNE Z OKAZJI 231 ROCZNICY UCHWALENIA KONSTYTUCJI 3 MAJA