images

12 MAJ 2022

Dbając o nasze dziedzictwo historyczne wspólnie sprzątamy miejsca pamięci

W dniu 12 maja 2022 r. pod patronatem Burmistrza Tyszowiec Pana Andrzeja Podgórskiego przy współpracy z Zespołem Szkolno-Przedszkolnym w Tyszowcach oraz Stowarzyszeniem Ziemi Tyszowieckiej - uczniowie tejże szkoły oraz uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Czartowczyku im. Wydarzeń Września wzięli udział w akcji „Dbając o nasze dziedzictwo historyczne wspólnie sprzątamy miejsca pamięci”. Akcja miała na celu uporządkowanie miejsca pamięci z okresu powstania styczniowego znajdującego się na łąkach zwanych Dąbrową pod Tyszowcami.  

159 lat temu w dniu 18 maja 1863 roku w miejscu obecnego obeliska i jego okolicach miała miejsce potyczka między oddziałami powstańczymi a carskim wojskiem. Tak to wydarzenie opisał jego uczestnik Stefan Brykczyński:

O świcie, 18 maja rozpoczął się krwawy bój. Moskale pod dowództwem pułkowników Grzegorza Emanowa i Emila Szelkinga podciągnęli pod Tyszowce działa i rozpoczęli ostrzał lasu. Powstańcy kilkakrotnie odpierali szturm. W decydujący momencie do walki wkroczyli kosynierzy, prowadzeni przez starego Żmudzina, majora Władysława, który poniósł śmierć na polu walki. Uderzenie kosynierów było śmiałe i brawurowe. Załamało natarcie wrogów. Rosjanie wycofali się ze stratami. Strzelanina trwała jeszcze o zmroku. Ten bój powstańcy wygrali.

Straty Rosjan wynosiły około 60 ludzi, straty powstańców 17 zabitych i 25 rannych. Rannych, przy blasku świec, opatrywali lekarze Stanisław Czerkawski i Juwenal Niewiadomski.

Wkrótce Powstańcy kierując się ku lasom turkowickim opuścili Tyszowce.”

 

Składamy serdeczne  podziękowania Pani Agnieszcze Podgórskiej Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Tyszowcach oraz opiekunom uczniów w osobach Pani Beata Didiuk, Pani Ewelina Sawczuk, Pani Aneta Jóźwik oraz Pan Łukasz Sobolewski za aktywne włączenie się w akcję podziękowania kierujemy także do Pani Katarzyny Piliszczuk Prezesa Stowarzyszenia Rozwoju Ziemi Tyszowieckiej  za współorganizację w/w akcji.  Serdeczne podziękowania składamy także na ręce Pana Pawła Kościołko – Prezesa Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych w Tyszowcach za okazaną pomoc podczas prac porządkowych.

Na koniec akcji Burmistrz Tyszowiec pan Andrzej Podgórski podziękował wszystkim za obecność i zaangażowanie, zasygnalizował również, iż to działanie nie jest pojedynczym epizodem lecz stanowi początek przygotowań do przyszłorocznych obchodów 160 rocznicy walk powstańczych pod Tyszowcami.