images

30 MAJ 2022

RAPORT O STANIE GMINY TYSZOWCE

Szanowni Państwo,

na stronie internetowej Gminy Tyszowce w Biuletynie Informacji Publicznej (zakładka „Prawo miejscowe”- „Zarządzenia Burmistrza”) dostępne jest Zarządzenie Nr 72/2021 Burmistrza Tyszowiec z dnia 12 maja 2022 r. w sprawie przedstawienia Raportu o stanie Gminy Tyszowce za 2021 rok oraz zgłoszenie mieszkańca gminy do zabrania głosu w debacie nad Raportem o stanie Gminy Tyszowce za rok 2021 zgodnie z art. 28 aa ust. 6 i 7 pkt 1 ustawy o samorządzie gminnym.

 

Zarządzenie w sprawie przedstawienia raportu o stanie gminy Tyszowce za 2021 rok - Plik źródłowy

Załączniki

Zgłoszenie zabrania głosu w debacie nad Raportem o stanie Gminy Tyszowce za rok 2021 zgodnie z art. 28 aa ust. 6 i 7 pkt 1 ustawy o samorządzie gminnym*)

RAPORT O STANIE GMINY TYSZOWCE ZA 2021 ROK

Metryka dokumentu