images

20 MAJ 2022

INFORMACJA BURMISTRZA TYSZOWIEC

Dotyczy: Budowy podłączeń budynków do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w mieście Tyszowce

 

Informuję, że w związku z zbliżającym się terminem zakończenia umowy zawartej z Zakładem Remontowo – Budowlanym w Zamościu Adam Kustra w spadku w zakresie budowy podłączeń budynków do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej informuję, że do dnia 30 maja 2022 r. jest możliwość zawarcia umowy na w/w zadanie.

Po tym dniu nie będzie możliwości zawarcia umów w ramach w/w umowy.

 

 

Burmistrz Tyszowiec

/-/ Andrzej Podgórski