images

26 MAJ 2022

Podpisanie umowy na Budowę przedszkola ze żłobkiem w Tyszowcach

W dniu 25 maja 2022 r. Burmistrz Tyszowiec Pan Andrzej Podgórski przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Tyszowce Pani Krystyny Leja podpisał umowę z Firmą „INSTALBUD” E. Gałek i Partnerzy Spółka Jawna z siedzibą w Lubyczy Królewskiej, ul. Żwirki i Wigury 11, 22-680 Lubycza Królewska reprezentowaną przez Pana Wiesława Gałek oraz Pana Łukasza Marynicz na wykonanie zadania pn. „Budowa przedszkola ze żłobkiem w Tyszowcach” .

Inwestycja jest realizowana przy współfinansowaniu z Rządowego Funduszu Polski Ład „Program Inwestycji Strategicznych”.

Umowa została zawarta na kwotę  8 316 689,58 zł. brutto w tym kwota dofinansowania 5 057 500,00 zł, wkład własny Gminy Tyszowce 3 259 189,58 zł.

Termin realizacji: od 25 maja 2022 r. do 25.12.2023 r.