images

13 LIP 2022

Rządowy Fundusz Polski Ład

W dniu 12.07.2022 r. Burmistrz Tyszowiec Pan Andrzej Podgórski otrzymał od Pana Posła Tomasz Zielińskiego symboliczne czeki na realizację zadań inwestycyjnych z Rządowego Funduszu Polski Ład tj.: Przebudowa sieci drogowej w Gminie Tyszowce,  Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowościach Gminy Tyszowce wraz z przebudową i remontem ujęcia wody, Przebudowa Stadionu Miejskiego im. Stanisława Gomoła w Tyszowcach.   W przekazaniu czeków uczestniczyli przedstawiciele Sejmiku Województwa Lubelskiego, Starostwa Powiatowego w Tomaszowie Lubelskim , Radni Rady Miejskiej w Tyszowcach oraz mieszkańcy Gminy Tyszowce.