images

11 SIE 2022

Ankieta !

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że od 10.08.2022 r. do 09.09. 2022 r. na terenie Gminy Tyszowce realizowane są ogólnogminne konsultacje społeczne w formie badania ankietowego, związane z opracowywaniem Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Tyszowce.

Pozyskane w badaniach dane statystyczne będą wykorzystane do analiz i opracowań zbiorczych dotyczących sytuacji społecznej oraz będą stanowiły podstawę do opracowania skutecznych strategii mających na celu przeciwdziałanie zagrożeniom społecznym w Gminie Tyszowce

Badania realizowane są przez Centrum Rozwoju Edukacji i Kompetencji INVESIS.

Kwestionariusz ankiety internetowej dla mieszkańców Gminy znajduje się w poniższym linku.


https://mieszkaniectyszowce.webankieta.pl/