images

08 WRZ 2022

Odbiór robót drogowych ul Szkolna w Tyszowcach

W dniu 31.08.2022 r. dokonano odbioru robót na kwotę 595 155,55 zł. i  przekazano do użytkowania drogę.

Wykonano następujący zakres robót:

Droga gminna; przebudowa drogi na dł.304 m (km: 0+000÷0+304) polegająca na;

  • przebudowie chodników, nawierzchni bitumicznej  z dostosowaniem do obowiązujących norm, pomimo iż praktycznie na całej długości drogi -ulicy występują trwałe przeszkody w postaci istniejącej infrastruktury,
  • wykonaniu urządzeń bezpieczeństwa ruchu; wygrodzenia U-11a- 225 m i U-12a-24 m.,
  • budowa 2 przejść dla pieszych wyniesionych szer. 4 m z rampami po 1,5 m na dł. 4 m. w km;0+114 i 0+230.
  • wykonanie zatoki postojowej 2,5 m x 20 m.

Chodniki i pobocza

  • strona prawa; km; 0+000÷0+038- chodnik szer. 2,0 m. przy jezdni, km; 0+038÷0+120- chodnik szer. 1,25 m. (przełożenie chodnika przy jezdni),

km; 0+120÷0+215,5 – pobocze gruntowe ulepszone- szer. 0,9 m, km;

0+222÷0+246- chodnik szer. 2 m. przy jezdni, zatoka postojowa  km; 0+266÷0+300- chodnik szer. 1,25 m. przy jezdni.

  • Strona lewa; km; 0+000÷0+014- chodnik szer. 1,9 m. przy jezdni, km;0 +014÷0+078- chodnik szer. 1,5 m. przy jezdni, km; 0+078÷0+304- chodnik szer. 1,6 m. przy jezdni.
  • Pobocza- 71 m2,
  • Odwodnienie- liniowe typu ACO 10- 5m i ACO20 6 m z dwoma wpustami- 6 m.
  • wykonanie oznakowania pionowego i poziomego- 56  m2.