images

19 WRZ 2022

100 - lecie OSP Czartowiec

W dniu 18.09.20222 r. jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Czartowcu obchodziła piękny jubileusz 100-lecia powstania.  Uroczyste obchody zainaugurowała msza święta, która odbyła się w kościele pw. Przemienienia Pańskiego w Czartowcu. Następnie wszyscy zgromadzeni udali się do remizy OSP w Czartowcu. Na wstępie w imieniu gospodarzy uroczystości Prezes Zarządu Miejsko-Gminnego ZOSP RP w Tyszowcach dh Grzegorz Mazurkiewicz powitał zaproszonych gości a ksiądz proboszcz Jan Borysowski poświecił  wyremontowane pomieszczenia remizy oraz statuetkę św. Floriana ufundowaną przez Burmistrza Tyszowiec Pana Andrzeja Podgórskiego, która to została przekazana na ręce prezesa jednostki OSP Czartowiec dh Jerzego Leja jako pamiątkę jubileuszu. W kolejnym punkcie uroczystości rys historyczny odczytał dh Marcin Baj. Po przedstawieniu historii OSP Czartowiec nastąpiło wręczenie odznaczeń zasłużonym strażakom a także wystąpienia gości zaproszonych.  Po części oficjalniej zebrani goście i druhowie ze wszystkich jednostek OSP z terenu gminy został zaproszeni na poczęstunek.