images

21 PAŻ 2022

Informacja o zamiarze zakupu węgla od Gminy Tyszowce

Gmina Tyszowce do wtorku 25 października br. zbiera informacje nt. rzeczywistego zainteresowania gospodarstw domowych z terenu naszej gminy zakupem węgla kamiennego w sezonie grzewczym 2022/2023 od Gminy Tyszowce w ramach zakupu preferencyjnego.

Informacje o deklarowanej ilości zakupu węgla można podać:

  • osobiście w pokoju nr 10 u Pani Elżbiety Kierepka oraz w pokoju nr 13 u Pana Wojciecha Baj w Budynku Urzędu Miejskiego w Tyszowcach ul. 3 Maja 8,
  • telefonicznie pod nr tel. 84 6612121,846612128 lub 846612135,
  • pocztą elektroniczną na adres: wegiel@tyszowce.pl

Zgłoszenia osobistego lub telefonicznego można dokonać w dniach i godzinach pracy Urzędu.

O wszelkich postępach w procedowaniu sprawy zakupu i sprzedaży węgla mieszkańcom gminy po preferencyjnych cenach będziemy Państwa informować.