images

27 PAŻ 2022

ZAPROSZENIE DO KONSULTACJI

Roczny Program Współpracy Gminy Tyszowce z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami mogącymi realizować zadania pożytku publicznego na 2023 rok

ZAPROSZENIE DO KONSULTACJI

 

Burmistrz Tyszowiec informuje, iż zostały rozpoczęte prace nad projektem uchwały w sprawie uchwalenia „Rocznego Programu Współpracy Gminy Tyszowce z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność  zadania pożytku publicznego na 2023 rok" stanowiącym załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 152/2022 Burmistrza Tyszowiec z dnia 27 października 2022r.

Mając na uwadze powyższe, zapraszam przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz przedstawicieli podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1327), mających zasięg działania na terenie gminy Tyszowce, do wnoszenia propozycji i uwag dotyczących projektu uchwały, na FORMULARZU ZGŁOSZENIA OPINII  stanowiącym załącznik Nr 2 do w/w Zarządzenia, w terminie od dnia 28.10.2022 r. do dnia 18.11.2022 r. na adres: tyszowce@tyszowce.pl, k.jozwik@tyszowce.pl lub osobiście na kancelarię Urzędu Miejskiego w Tyszowcach.

 

Załączniki: 

1. Zarządzenie Burmistrza Tyszowiec w sprawie ogłoszenia konsultacji https://www.tyszowce.pl/pliki/konsultacje/zarz_152_2022.pdf

2. Projekt konsultowanego aktu https://www.tyszowce.pl/pliki/konsultacje/projekt_uchwaly2023.pdf

3. FORMULARZ ZGŁOSZENIA OPINII https://www.tyszowce.pl/pliki/konsultacje/formularz_opini2023.pdf