images

02 LIS 2022

Projekt „Włączanie wyłączonych”

Stowarzyszenie Czas Przestrzeń Tożsamość testuje nowe instrumenty wsparcia dla osób z niepełnosprawnościami, które prowadzą lub chcą rozpocząć prowadzenie własnej działalności gospodarczej. Stowarzyszenie Czas Przestrzeń Tożsamość realizuje wspólnie z Biurem Osób Niepełnosprawnych Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej, Polską Organizacją Pracodawców Osób Niepełnosprawnych oraz Polskim Związkiem Głuchych projekt „Włączanie wyłączonych”. Celem testowania jest wypracowanie nowych, dostosowanych do potrzeb i możliwości, instrumentów aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnościami, które staną się podstawą do przygotowania propozycji zmian prawnych. Uruchomione zostało wdrożenie „ Dostępnej i elastycznej dotacji” (modyfikacji obecnie stosowanych instrumentów) oraz refundacji na zatrudnienie asystenta osoby prowadzącej działalność gospodarczą.

Wszelkie dodatkowe informacje i materiały można otrzymać:

„Dostępna i elastyczna dotacja”- Andrzej Smoliński, tel.: +48 515 175 866, mail: dotacje@cpt.org.pl

„Biznes bez barier- asystent działalności gospodarczej”- Małgorzata Lachtara, tel.: +48 575 480 430 mail: asystent@cpt.org.pl

Wszystkie dokumenty oraz załączniki można znaleźć na stronie www.cpt.org.pl oraz www.wlaczeniewylaczonych.pl