images

23 LIS 2022

Zakończenie realizacji projektu " Pod biało- czerwoną"

 

Gmina Tyszowce realizowała Projektu „Pod biało-czerwoną”, który zakładał sfinansowanie przez Rząd Rzeczypospolitej Polskiej zakupu masztów i flag w każdej z gmin  w Polsce. Głównym celem projektu było uczczenie 100 rocznicy Bitwy Warszawskiej, jej bohaterów i triumfatorów oraz integracja lokalnych i ponadlokalnych społeczności w duchu tradycji, jedności oraz nowoczesnego patriotyzmu. Realizacja projektu przyczyni się do budowania wspólnoty i wzmacniania idei zaangażowanego społeczeństwa obywatelskiego. Umieszczenie flagi na maszcie w wyjątkowym miejscu to dowód na to jak ważne są symbole narodowe w życiu Polaków. 

Gmina Tyszowce  otrzymała na ten cel dotację celową pochodzącą z rezerwy ogólnej budżetu państwa na sfinansowanie wydatków inwestycyjnych dotyczących zakupu masztu i flagi oraz ich instalacji w kwocie 8 000,00 zł.

11 listopada 2022 r.  w 104 rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości po mszy świętej odprawionej przez Proboszcza naszej parafii w intencji ojczyzny przy oprawie muzycznej Tyszowieckiej Orkiestrze Dętej  oraz po pięknej części artystycznej w wykonaniu uczniów Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Tyszowcach nastąpiło uroczyste podniesienie flagi.

W uroczystości wzięli udział  mieszkańcy Gminy Tyszowce, goście, uczniowie i nauczyciele Szkoły Podstawowej w Tyszowcach, Harcerze, Tyszowiecka Orkiestra Dęta, Strażacy z Gminy Tyszowce, Poczty Sztandarowe, Radni Rady Miejskiej w Tyszowcach, pracownicy Urzędu Miejskiego i jednostek gminnych oraz przedstawiciele instytucji i organizacji.

 Było dumnie i patriotycznie.

„Wolności nie zdobywa się na zawsze, Polska w całej tej tysiącletniej historii musiała doświadczyć tyle upodleń i upokorzeń. Musiała – abyśmy dziś byli mądrzejsi o doświadczenia tego tragicznego w skutkach narodu bilansu. Tylko mądre decyzje związane z naszą słowiańską cechą sprawią, że Polacy zapragną tę wolność strzec i nikomu nie pozwolą, aby Polska na nowo zniknęła z mapy Europy”. Jan Paweł II Cześć i chwała Bohaterom!