images

02 GRU 2022

Wykaz nieruchomości stanowiącej mienie gminy położonej na terenie gminy Tyszowce przeznaczonej do oddania w dzierżawę na rzecz dotychczasowego dzierżawcy

Poniżej wykaz nieruchomości stanowiącej mienie gminy położonej na terenie gminy Tyszowce przeznaczonej do oddania w dzierżawę na rzecz dotychczasowego dzierżawcy

Wykaz nieruchomości stanowiącej mienie gminy położonej na terenie gminy Tyszowce przeznaczonej do oddania w dzierżawę na rzecz dotychczasowego dzierżawcy - plik w formacie pdf