images

06 GRU 2022

Dofinansowanie na zakup sprzętu sportowego dla Tyszowieckiego Klubu Sportowego „HUCZWA” w Tyszowcach oraz Miejskiego Klubu Sportowego Pogoń Tyszowce.

Gmina Tyszowce uzyskała dofinansowanie w kwocie 9 950,00 zł na realizację zadania ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej - Funduszu Sprawiedliwości w zakresie realizacji przez jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych zadań ustawowych związanych z zapobieganiem przestępczości na 2022 rok.

W ramach zadania pn.: „ Zakup odzieży dla Tyszowieckiego Klubu Sportowego „ HUCZWA” w Tyszowcach niezbędnego do prowadzenia zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży w ramach realizacji zadań z zakresu przeciwdziałania przyczynom przestępczości ”, Gmina Tyszowce zakupi i przekaże na rzecz Tyszowieckiego Klubu Sportowego „ HUCZWA” w Tyszowcach sprzęt sportowy w postaci:          15 kompletów stroi piłkarskich oraz  17 kompletów dresów.

W ramach zadania pn.: „Zakup odzieży i obuwia sportowego dla Miejskiego Klubu Sportowego Pogoń Tyszowce niezbędnego do prowadzenia zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży w ramach realizacji zadań z zakresu przeciwdziałania przyczynom przestępczości ” Gmina Tyszowce zakupi i przekaże na rzecz Miejskiego Klubu Sportowego Pogoń Tyszowce sprzęt sportowy w postaci: 10 sztuk strojów zapaśniczych oraz  10 par butów zapaśniczych.

W imieniu władz samorządowych Gminy Tyszowce oraz władz klubów sportowych na rzecz których zostanie zakupiona odzież i buty sportowe dziękujemy za pomoc i osobiste zaangażowanie Wiceministrowi Sprawiedliwości  Panu Marcinowi Romanowskiemu.