images

16 STY 2023

Przekazanie sprzętu do ratowania zdrowia i życia

Jednostki z terenu Gminy Tyszowce dzięki środkom z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej- Funduszu Sprawiedliwości pozyskały sprzęt o wartości 30 310,00 zł, dotacja z Funduszu Sprawiedliwości wyniosła 30 000,00 zł a wkład Gminy Tyszowce wyniósł 310,00 zł. Pozyskany sprzęt niezbędny do ratowania zdrowia i życia, trafił do 5 następujących jednostek:

 

1.OSP Tyszowce                    

-Podpora stabilizacyjna-szt.2

-Przenośny zestaw oświetleniowy- szt. 1

 

2.OSP Perespa                      

-Sprzęt do oznakowania terenu akacji – szt.1

-Hełm strażacki- szt.5

-Urządzenie ratownicze Hooligan- szt.1

-Przenośny zestaw oświetleniowy- szt. 1

 

3.OSP Czermno                     

-Hełm strażacki- szt.3

-Pilarka do drewna- szt.1

-Rękawice strażackie- szt.3

-Latarka akumulatorowa- szt.2

 

4.OSP Klątwy            

-Agregat prądotwórczy- szt.1

-Przenośny zestaw oświetleniowy- szt. 1

 

5.OSP Zamłynie                    

-Agregat prądotwórczy- szt.1

-Przenośny zestaw oświetleniowy- szt. 1

 

W przekazaniu zakupionego sprzętu uczestniczyli:  Wiceminister Sprawiedliwości Pan Marcin Romanowski, Wiceminister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Pan Janusz Kowalski, Burmistrz Tyszowiec Pan Andrzej Podgórski, Prezes Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego Z OSP RP w Tyszowcach dh Grzegorz Mazurkiewicz oraz Komendant Gminny Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego ZOSP RP w Tyszowcach dh Wojciech Baj. Przekazanie odbyło się w siedzibach jednostek na rzecz których został zakupiony sprzęt

 

W imieniu władz samorządowych Gminy Tyszowce oraz jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Tyszowce na rzecz których przekazano zakupiony sprzęt strażacki dziękujemy za            obecność,  pomoc i osobiste zaangażowanie Wiceministrowi Sprawiedliwości  Panu Marcinowi Romanowskiemu.