images

27 STY 2023

ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO ZAWARTEGO W  CENIE  OLEJU  NAPĘDOWEGO  WYKORZYSTYWANEGO DO  PRODUKCJI  ROLNEJ

INFORMUJE  SIĘ,  ŻE  WNIOSKI

DOTYCZĄCE ZWROTU PODATKU AKCYZOWEGO ZAWARTEGO 

W  CENIE  OLEJU  NAPĘDOWEGO  WYKORZYSTYWANEGO 

DO  PRODUKCJI  ROLNEJ  ZA  OKRES

 od 01.08.2022 r.  do  31.01.2023 r. przyjmowane będą w dniach

 od 01.02.2023 r.  do 28.02.2023 r.

 

 

                                   BURMISTRZ  TYSZOWIEC

                                                   Andrzej Podgórski

 

Pliki do Pobrania:

 

Procedura i warunki ubiegania się o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego zużywanego do produkcji rolnej w 2023 roku.

 

Wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

 

Załącznik do wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

 

Klauzula informacyjna w związku z przetwarzaniem danych osobowych podmiotów ubiegających się o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego

do produkcji rolnej