images

20 LUT 2023

Informacja - ruszyła dodatkowa sprzedaż węgla w Gminie Tyszowce – II tura

Gmina Tyszowce informuje, że górny limit ilości węgla możliwej do zakupu w sezonie 2022/2023 wynosi 3 tony:

  • osoby, które złożyły wniosek na  zakup węgla w ilości do 1,5 tony, mogą obecnie złożyć wniosek na pozostałą część do limitu;
  • osoby, które do tej pory nie złożyły wniosku, mogą składać wnioski o zakup węgla na rok 2023 w ilości do 3 ton;

Uwaga!

Powyższe zasady - z uwagi na dostępność aktualnie węgla typu orzech z kopalni Lubelski Węgiel „Bogdanka” S.A. – dotyczą zakupu paliwa stałego z przedmiotowej kopalni.

 

WNIOSKI O ZAKUP WĘGLA MOŻNA SKŁADAĆ NAJPÓŹNIEJ DO DNIA

15 KWIETNIA 2023 r.

Przypominamy,

sprzedaż preferencyjnego paliwa stałego dla gospodarstw domowych prowadzona jest w cenie 1950 zł za tonę.  

Pracownik Urzędu Miejskiego do przyjmowania wniosków – Pan Wojciech Baj,  pokój nr 13 (Urząd Stanu Cywilnego), telefon 84 66 12 128.

Przypominamy, że  pracownik wystawia Państwu fakturę, Państwo opłacacie fakturę w kasie Urzędu (faktury tylko gotówkowe), przynosicie Państwo dowód wpłaty do pracownika, dzwonicie Państwo do Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o .o. w Tyszowcach pod numer 84 66 19 370 w celu umówienia odbioru węgla.

Informujemy, że istnieje możliwość odpłatnej usługi dostarczenia węgla do mieszkańca przez Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Tyszowcach lub firmę FADPOL w cenie 73,80 zł. Możecie Państwo odebrać węgiel również własnym transportem.

Jednocześnie przypominamy, że w celu pozyskanie węgla przez mieszkańców konieczne jest wcześniejsze złożenie wniosku do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tyszowcach o zakup preferencyjny węgla.  

Burmistrz Tyszowiec

/-/ Andrzej Podgórski