images

30 MAR 2023

Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowościach Gminy Tyszowce wraz z przebudową i remontem ujęcia wody

W dniu 24 lutego 2023 roku Pan Andrzej Podgórski Burmistrz Tyszowiec przy kontrasygnacie Pani Krystyny Leja Skarbnika Gminy Tyszowiec zawarł umowę z firmą „INSTALCOMPLEX Sp. z o.o.” z siedzibą w Majdanie Górnym ul. Klonowa 50, 22-600 Tomaszów Lubelski reprezentowaną przez Pana Łukasza Zatorskiego Członka Zarządu na roboty budowlane przy zadaniu inwestycyjnym pn. „Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowościach Gminy Tyszowce wraz z przebudową i remontem ujęcia wody” które jest dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Całkowita wartość zadania: 5 205 975,00 zł. brutto

Planowany termin zakończenia zadania to 24 sierpnia 2024 r.