images

30 MAR 2023

Przebudowa sieci drogowej w Gminie Tyszowce

W dniu 20 marca 2023 roku Pan Andrzej Podgórski Burmistrz Tyszowiec przy kontrasygnacie Pani Krystyny Leja Skarbnika Gminy Tyszowiec zawarł umowę z firmą Zakład Budowlano – Transportowy „DROGMOST” Spółka z o.o. z siedzibą w Mokrem, Mokre 24D, 22-400 Zamość reprezentowaną przez Pana Mateusza Michalskiego Członka Zarządu na roboty budowlane przy zadaniu inwestycyjnym pn. „Przebudowa sieci drogowej w Gminie Tyszowce” które jest dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Zakres zadania:

  1. Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Czartowczyk,
  2. Przebudowa drogi wewnętrznej w Czartowcu,
  3. Przebudowa drogi gminnej w Czermnie,
  4.  Przebudowa drogi wewnętrznej w Klątwach,
  5. Przebudowa drogi wewnętrznej w Perespie,
  6. Przebudowa drogi gminnej w Sobolu,
  7. Przebudowa dróg na terenie miasta Tyszowce,
  8. Przebudowa drogi w miejscowości Wakijów.

 

Całkowita wartość zadania: 3 900 000,00 zł. brutto

Planowany termin zakończenia zadania to 20 maj 2024 r.