images

28 CZE 2023

Wizyta posła na Sejm RP Pana Tomasza Zielińskiego na inwestycjach w gminie Tyszowce

W dniu dzisiejszym Gminę Tyszowce odwiedzili zainteresowani realizacją inwestycji tj. „Budowa przedszkola ze żłobkiem w Tyszowcach” oraz  „Przebudowa Stadionu Miejskiego im. Stanisława Gomoły w Tyszowcach - pan Tomasz Zieliński, poseł na Sejm RP, pan Jarosław Korzeń, wicestarosta powiatu tomaszowskiego oraz pan Marcin Kawałko, przewodniczący Rady Miejskiej w Tyszowcach.

            Obecnie inwestycja „Budowa przedszkola ze żłobkiem w Tyszowcach”  zrealizowana jest w ok. 70%, zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym. Wartość całej inwestycji opiewa na kwotę 8,316 mln zł, z czego wkład własny Gminy ze środków własnych opiewa na kwotę 3,259 mln (40% wartości inwestycji). Pozostałe środki pochodzą z rządowego funduszu Polski Ład. To duże i piękne przedsięwzięcie planowane jest do ukończenia w miesiącu grudniu 2023 r. i czekać będzie na około 120 przedszkolaków, którzy obecnie uczęszczają do przedszkola mieszczącego się w budynku szkoły podstawowej z perspektywą rozwoju i odpowiedzi na potrzeby mieszkańców  i rekrutacją do przedszkola od nowego roku przedszkolnego ok. 150 dzieci.

Natomiast inwestycja pn.  „Przebudowa Stadionu Miejskiego im. Stanisława Gomoły w Tyszowcach” jest w fazie początkowej tz. została zawarta umowa na wykonanie zadania oraz został przekazany plac budowy. Całkowita wartość inwestycji to 2, 274 mln zł. z czego wkład własny Gminy ze środków własnych opiewa na kwotę 699 999,99 zł.